Showing posts with label Government Job. Show all posts
Showing posts with label Government Job. Show all posts

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022 રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન  એડમિન આસિસ્ટન્ટ, ક્લાર્ક – ઓપરેટર, ક્લાર્ક – એકાઉન્ટન્ટ, આઈટ…

GSRTC ભરુચ એપ્રેન્ટીસ ભરતી, છેલ્લી તારીખ-અરજી કયા કરવી જાણો અહી કિલક કરીને

GSRTC ભરુચ એપ્રેન્ટીસ ભરતી, છેલ્લી તારીખ-અરજી કયા કરવી જાણો અહી કિલક કરીને  GSRTC ભરુચ દ્વારા  ભરતી 2022: ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહ…